Analiza nr 01 służy do analizy poszczególnych liczb, pod kątem ich częstości występowania, itp.


Na początek wybieramy zakres losowań i naciskamy na "Oblicz". W tym momencie we wszystkich polach od 1 do 80 pojawiła się wartość, która jest ilością wystąpień poszczególnych liczb w zadanym przedziale losowań.
Teraz mamy możliwość uzyskania większej ilości informacji o wybranej liczbie tj. jej maksymalnej przerwie, bieżącej przerwie, itp. W tym celu klikamy myszką na wybraną liczbę. Jak widać została ona podświetlona na żółto oraz pojawiły się wartości w polach : Średnio co, Max przerwa, Bieżąca przerwa, Max seria. Jednocześnie też zostały uaktywnione przyciski : "Rozkład" oraz "Rozkład 2".

 1. Średnio co - pokazuje nam co ile średnio losowań była losowana wybrana liczba w zadanym przedziale losowań!
  Jeśli np. ustawiliśmy zakres losowań na "100 losowań" i dana liczba wystąpiła 20 razy, to w tym polu pojawi się wartość 5, ponieważ 100/20 = 5, czyli liczba występowała średnio co 5 losowań.

 2. Max przerwa - wartość ta określa maksymalny okres oczekiwania na wybraną liczbę, w zadanym przedziale losowań. Najeżdżając kursorem myszy na wartość max przerwy, wyświetlą nam się daty losowań kiedy to było !

 3. Bieżąca przerwa - wartość ta określa obecną ilością oczekiwanych losowań na wystąpienie wybranej liczby, w zadanym przedziale losowań.
  Przykładowo ustaliliśmy zakres losowań na "1000-2000" i w tym zakresie losowań, ostatni raz wybrana przez nas liczba, wystąpiła w losowaniu nr 1995. Tym samym bieżąca przerwa wyniesie 5, ponieważ 2000-1995 = 5.

 4. Max seria - wartość ta określa maksymalną ilość wystąpień wybranej liczby, dzień po dniu!
  Przykładowo w losowaniach ( zakres : 1 - 2222 co 1 ), liczba 21 miała największą max serie, wynoszącą 11 losowań. Wynika to stąd, że liczba ta padała codziennie przez 11 losowań. Podobnie jak w przypadku "max przerwy", gdy najedziemy kursorem myszy na wartość max serii, to wyświetlą nam się daty losowań, których ta seria dotyczy !

 5. Rozkład - dzięki tej opcji, mamy możliwość obserwacji miejsc (dni), w których nastąpiło wystąpienie wybranej przez nas liczby.


 6. Rozkład 2 - po kliknięciu w tą opcję widzimy rozpisane wszystkie losowania w których wystąpiła wybrana liczba. Jednocześnie w 2 oknach widzimy ilości wystąpień pozostałych 79 liczb wśród tych znalezionych losowań. Innymi słowy mamy tu do czynienia z wszystkimi 79-cioma parkami utworzonymi z danej liczby. No bo skora liczba ta występuje we wszystkich wyświetlonych losowaniach, no to każda inna liczba ile razy wystąpi, to tyle razy utworzy parkę z wybraną liczbą :)
  Wyróżnia się okno lewe i prawe. W lewym wszystkie parki są wyświetlone po kolei, z kolei w prawym kolejno od najczęściej występujących, do najrzadziej występujących.

  Widzimy tutaj też dodatkową opcję "Piramida", której opis znajduje się w "Uwagach ogólnych"