Analiza nr 04 potrafi do każdego losowania znaleźć odpowiednio do niego zbliżone inne losowanie.
Omówienie przykładu :
  1. Ustawiamy zakres losowań na "1000 - 2000"
  2. Jako nr losowania analizowanego podajemy "1500"
  3. Ustawiamy wartość : "Szukaj losowań w których pokryło się od 8 do 20 liczb"
  4. Naciskamy "Znajdź"
Jak widzimy program znalazł 57 losowań spełniających zadane kryteria. Tzn. we wszystkich tych losowaniach (w zadanym zakresie losowań) pokryło się od 8 do 20 losowań, w stosunku do losowania o numerze 1500 !!
Klikając na wybrane znalezione losowanie, widzimy na dole liczby z tego losowania, a także odpowiednio podświetlone na żółto te liczby, które pokrywają się z wybranym przez nas losowaniem !

Rozkład

Dzięki tej opcji, mamy możliwość wyświetlenia za pomocą "X" miejsc (dni), w których pokryła się odpowiednia ilość liczb do zadanego losowania lub też dzięki opcji "Pokaż wszystkie", widzimy ile liczb w stosunku do podanego losowania, pokryło się w poszczególnych dniach wybranego roku.

Rozkład 2

Po kliknięciu w tą opcję, widzimy rozpisane wszystkie XXX losowań, gdzie "XXX" jest ilością znalezionych losowań, czyli w naszym przykładzie 57. Jednocześnie w 2 oknach poniżej, widzimy ilości wystąpień poszczególnych 80 liczb, wśród tych znalezionych losowań.
Wyróżnia się okno lewe i prawe. W lewym wszystkie liczby są wyświetlone po kolei, z kolei w prawym kolejno od najczęściej występujących do najrzadziej występujących.