Analiza nr 05 pokaże nam jak na dłoni, w jaki sposób rozkładają się wyniki losowań
Każdy wiersz to jedno losowanie. Jeśli więc dasz zakres losowań na "2000 - 2000". To ukaże Ci się po prostu w jednej linii, wszystkie 20 wylosowanych liczb w losowaniu nr 2000.
Dając większy zakres losowań, uzyskujemy w ten sposób rozkład losowań, w którym to widzimy każdą liczbę w osobnej kolumnie.

Powiększ/Pomniejsz

Naciskając w tą opcję, mamy możliwość obserwacji rozkładu losowań na 2 sposoby :
  1. Z mniejszymi cyferkami, mogącą pokazać jednocześnie 51 losowań oraz wszystkie 80 liczb do każdego z nich

  2. Z większymi cyferkami, mogącą pokazać jednocześnie 30 losowań oraz 45 liczb do każdego z nich