Analiza nr 06 pozwoli posortować nam dowolne liczby według różnych kryteriów !
"Znajdź o zadanych kryteriach"

Wybierając tą opcję, ustalamy z góry, jakie wyniki obliczeń mają wykazywać znalezione liczby. I tak jeśli przykładowo podamy, że w zadanym przedziale losowań, liczba ma mieć : "Ilość wystąpień w przedziale "10-20", to tym samym program znajdzie nam liczby, które wystąpią nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 razy.
Przykład praktyczny

Chcemy znaleźć liczby, które w ostatnich 100 losowaniach, miały max przerwę nie większą niż 10 losowań, zaś ich bieżąca przerwa jest większa od 10 losowań ! W tym celu postępujemy następująco :

  1. Ustawiamy odpowiednio zakres losowań
  2. Zaznaczmy "ptaszek" przy opcjach "max przerwa" oraz "bieżąca przerwa"
  3. Podajemy wartości : "Maksymalna przerwa w przedziale : 0 - 10"
  4. Podajemy wartości : "Bieżąca przerwa w przedziale : 10 - 100"
  5. Naciskamy : "Oblicz"

UWAGA : Nadal mamy możliwość ustalenia ilości oczekiwanych wyników. Więc jeśli przykładowo jest 20 liczb spełniających zadana kryterium, a ustalimy "Ilość oczekiwanych wyników" na 10, to otrzymamy w wyniku tylko 10 z nich !! Aby uniknąć tego typu sytuacji należy w tym przypadku "Ilość oczekiwanych wyników" ustalić na 0 !! Gdy tak zrobimy program wyświetli wszystkie liczby spełniające zadane kryterium.


"Przepisz"

Po każdych obliczeniach, mamy dostęp do przycisku "Przepisz". Co on nam daje? Otóż dzięki niemu, wszystkie liczby które zostały nam odpowiednio posortowane, możemy zapisać do "Zestawu liczb własnych", w celu ich późniejszego użycia, np. w Analizie nr 7 czy 8 !
"Ilość trafionych"

Jeśli podamy zakres losowań w taki sposób, że ostatnie losowanie, nie jest jednocześnie ostatnim losowaniem w bazie losowań, to w wyniku obliczeń, pojawi nam się dodatkowa kolumna, informująca o tym, czy dana liczba wystąpiła w kolejnym losowaniu, poza zakresem losowań. Jednocześnie pod wynikami dostajemy informację, ile w sumie z tych liczb zostało wylosowanych w kolejnym losowaniu !

Prosty przykład :

Ustawiamy zakres losowań na : "2000 - 2010" i szukamy 10 najczęściej występujących liczb. W wyniku obliczeń ukazuje nam się dodatkowa kolumna, informująca o tym, czy któraś z tych 10 liczb, wystąpiła w losowaniu nr 2011. Jeśli tak się dzieje, to widzimy w tym miejscu literkę "T". Pod wynikami widzimy w tabelce podsumowanie ilości trafionych liczb.
"Analiza 01"

Klikając na wybraną liczbę, możemy następnie kliknąć na uaktywniony przycisk "Analiza 01", aby od razu zobaczyć więcej szczegółów odnośnie wybranej liczby.
"TESTER"

Jest to rewelacyjne narzędzie, które przybliżę na przykładzie :

Ustawiamy zakres losowań na "2300 - 2399 co 1". Szukamy 10 najczęściej występujących liczb. Po obliczeniach widzimy, że 3 z tych 10 liczb padło w kolejnym losowaniu nr 2400. Tym samym wiemy, że gdybyśmy w ten dzień zagrali na 10 najczęściej występujących liczb, to trafilibyśmy 3 z nich. Nasuwa się pytanie : "Jaki należało dać zakres losowań, żeby trafić nie 3 a np. 5 liczb ?? Czy był takowy?" No właśnie i tu z pomocą przychodzi nam opcja "TESTER".

Klikamy na opcję "TESTER" i szukamy skuteczności od 50% ( 5/10 ) do 100% ( 10/10 ). Sprawdzamy wszystkie dostępne 2399 różne zakresy losowań. Co się okazało? Grając m.in. na zakres 2263-2399 na 10 najczęściej występujących liczb, trafilibyśmy 5/10 w losowaniu nr 2400!!

Mam nadzieję, że dzięki tej opcji znajdziecie szybko skuteczne rozwiązanie na wygrywanie w Multi Lotka :)


Zapisz zestawy

Po każdym wyniku działania analizy, zostaje uaktywniony przycisk "Zapisz zestawy". Po jego użyciu, wszystkie wyświetlone liczby zostają zapisane do pliku, który następnie można użyć w Analizie nr 20 lub 25!