Analiza nr 07 pozwoli posortować nam dowolne parki liczb według różnych kryteriów !
"Znajdź o zadanych kryteriach"

Wybierając tą opcję, ustalamy z góry, jakie wyniki obliczeń mają wykazywać znalezione parki liczb. I tak jeśli przykładowo podamy, że w zadanym przedziale losowań, parka liczb ma mieć : "Ilość wystąpień w przedziale "10-20", to tym samym program znajdzie nam parki liczb, które wystąpią nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 razy.
Przykład praktyczny

Chcemy znaleźć parki liczb, które w ostatnich 200 losowaniach, miały max przerwę nie większą niż 25 losowań, zaś ich bieżąca przerwa jest większa od 25 losowań ! W tym celu postępujemy następująco :

  1. Ustawiamy odpowiednio zakres losowań
  2. Zaznaczmy "ptaszek" przy opcjach "max przerwa" oraz "bieżąca przerwa"
  3. Podajemy wartości : "Maksymalna przerwa w przedziale : 0 - 25"
  4. Podajemy wartości : "Bieżąca przerwa w przedziale : 25 - 200"
  5. Naciskamy : "Oblicz"

UWAGA : Nadal mamy możliwość ustalenia ilości oczekiwanych wyników. Więc jeśli przykładowo jest 100 parek liczb spełniających zadana kryterium, a ustalimy "Ilość oczekiwanych wyników" na 30, to otrzymamy w wyniku tylko 30 z nich !! Aby uniknąć tego typu sytuacji należy w tym przypadku "Ilość oczekiwanych wyników" ustalić na 0 !! Gdy tak zrobimy program wyświetli wszystkie parki liczb spełniające zadane kryterium.


"Szukaj pomiędzy ..."

U góry okna widzimy ustawienia tej opcji. Opcja ta jest analogiczna do opcji "Szukaj pomiędzy..." w Analizie nr 02.
No więc jeśli ustawimy przykładowo : "Pomiędzy 1/2 - 2/2", to od tej pory, program będzie zaliczał trafienie, jeśli wystąpi 1 lub 2 liczby z danej parki liczb, itd. Oto kilka przeprowadzonych analiz na zakresie losowań "1000-2000" :
  1. Najczęściej występujące "2/2" - 37,78 - 93 razy

  2. Najczęściej występujące "1/2 - 2/2" - 37,48 - 524 razy.
    Sprawdźmy uzyskany wynik w Analizie nr 2 :


  3. Z jakiej parki obecnie, najdłużej nie wystąpiło nawet 1/2 ?


"Ilość trafionych"

Jeśli podamy zakres losowań w taki sposób, że ostatnie losowanie, nie jest jednocześnie ostatnim losowaniem w bazie losowań, to w wyniku obliczeń, pojawi nam się dodatkowa kolumna, informująca o tym, ile liczb z danej parki liczb wystąpiło w kolejnym losowaniu, poza zakresem losowań. Jednocześnie pod wynikami dostajemy podsumowanie - ile było w sumie takich 0/2 ; 1/2 ; 2/2 - ilościowo oraz procentowo ! Prosty przykład :
Ustawiamy zakres losowań na : "2000 - 2100" i szukamy 20 najczęściej występujących parek liczb. W wyniku obliczeń ukazuje nam się dodatkowa kolumna, informująca o tym, czy dana parka z tych 20 parek liczb, wystąpiła w losowaniu nr 2101 w ilości 0/2, 1/2, a może 2/2. Pod wynikami widzimy w tabelce podsumowanie ilości trafionych liczb.
"Analiza 02"

Klikając na wybraną parkę, możemy następnie kliknąć na uaktywniony przycisk "Analiza 02", aby od razu zobaczyć więcej szczegółów odnośnie wybranej dwójki liczb.
Zapisz zestawy

Po każdym wyniku działania analizy, zostaje uaktywniony przycisk "Zapisz zestawy". Po jego użyciu, wszystkie znalezione parki liczb zostają zapisane do pliku, który następnie można użyć w Analizie nr 20 lub 25!