Analiza nr 10 oblicza na podstawie specyficznych algorytmów, jakie liczby należy skreślać
Parametry do obliczeń / jak program liczy ?

Gdybyśmy otworzyli plik z parametrami np. "pewniaki1.mlp" jakimś edytorem tekstu, zobaczylibyśmy tam w sumie 90 liczb ( 30 linijek po 3 liczby ). Co te liczby oznaczają? Otóż każda linia, to parametry do obliczeń, dla osobnego algorytmu typowania. Kolejno :

 1. Pierwszy algorytm dla typowania 1 liczby
 2. Drugi algorytm dla typowania 1 liczby
 3. Trzeci algorytm dla typowania 1 liczby
 4. Pierwszy algorytm dla typowania 2 liczb
  .....
 5. Trzeci algorytm dla typowania 10 liczb
Teraz omówię może pierwszy z tych algorytmów tj. algorytm "Wynik 1" dla typowania 1 liczby.
Widzimy tutaj następujące wartości : "22 7 10". Oto więc przepis, jak program znajduje jedną liczbę dla "Wynik 1", na przykładowe losowanie o numerze 2000 :
 1. Na początek program ustala ilość wystąpień liczb 01 - 80 na zero !
 2. Dla 100 ostatnio możliwych losowań do sprawdzenia, program znajduje wszystkie losowania, w których pokryło się od 7 do 10 liczb, w stosunku do losowania ostatniego tj. o numerze 1999 !
 3. Jeśli znaleziono np. takie losowanie o numerze 1950, to teraz program sprawdza, jakie liczby zostały wylosowane w losowaniu o numerze 1950+22=1972 !
 4. Zostaje zwiększona ilość wystąpień tych 20 liczb o 1 !
 5. Po znalezieniu wszystkich takich losowań i wykonaniu powyższych czynności, program wypisuje 1 liczbę, która uzyskała największą ilość wystąpień !

Dlaczego takie, a nie inne parametry ?

Testuję 1650 różnych parametrów i wybieram te o największej skuteczności w danym okresie :

 1. "pewniaki1.mlp" - największa skuteczność w okresie Styczeń - Marzec 2003
 2. "pewniaki2.mlp" - największa skuteczność w okresie Kwiecień - Czerwiec 2003
 3. "pewniaki3.mlp" - największa skuteczność w okresie Lipiec - Wrzesień 2003
 4. "pewniaki4.mlp" - największa skuteczność w okresie Październik - Grudzień 2003
 5. "pewniaki5.mlp" - największa skuteczność w okresie Styczeń - Marzec 2004

  Co 3 miesiące nowy algorytm do pobrania z internetu, dzięki przyciskowi "Pobierz z internetu" !!!