Analiza nr 11 pozwoli przetestować dowolny zestaw dowolnej ilości liczb. Dzięki niej sprawdzisz np. czy kiedykolwiek wypadło 7/7 z podanej przez Ciebie 7-ki liczb itp.


Najeżdżając myszką na napis "Edytuj Zestaw liczb własnych" widzimy z jakim zestawem mamy do czynienia. Jeśli klikniemy w to miejsce, wówczas otrzymamy możliwość zmiany zestawu na dowolny inny.

Gdy już ustalimy zestaw liczb, który nas interesuje, ustalamy zakres losowań, który program przyjmie do obliczeń.

Analiza pozwoli nam wyszukać w zadanym zakresie losowań, tylko te losowania, które spełniają wskazaną przez nas zależność np. takie w których wystąpiło od 5 do 10 liczb z wybranej przez nas 10-tki liczb ! W tym celu ustalamy odpowiednio pola "Szukaj losowań w których pokryło się od ... do ... liczb" z wskazanego przez nas zestawu.

Klikając na "Znajdź" otrzymamy spis losowań, które spełniają ustalone przez nas warianty. Dodatkowo wyświetla nam się szereg dodatkowych informacji.


Praktyczny przykład :
  1. Klikając na "Edytuj Zestaw liczb własnych" ustalamy zestaw na liczby : 05,10,15,20,25,50
  2. Ustalamy zakres losowań na "1000 do 2500 co 1"
  3. Szukamy losowań w których padło od 4/6 do 6/6 liczb z naszego zestawu
  4. Klikamy na "Znajdź" i widzimy następujące informacje :


"Rozkład" i "Rozkład 2" analogicznie jak np. w "Analizie nr 03", obrazuje nam w nieco inny sposób znalezione losowania.