Analiza nr 20 służy do sortowania dowolnych zestawów liczb, składających się max. z 10 liczb.


W praktyce, najczęściej analiza służy do sortowania zestawów liczb, uprzednio zapisanych z analiz nr 06,07,08,16,17,19.

Używając w wymienionych analizach opcji "Znajdź o zadanych kryteriach", otrzymujemy zbiór odpowiednich zestawów liczb, które często później potrzebujemy posortować za np. ilością wystąpień. Ta analiza nadaje się do tego idealnie.

W tym celu należy uprzednio zapisane zestawy, wczytać przy użyciu przycisku "Wczytaj zestawy", następnie wybrać rodzaj sortowania i nacisnąć "Oblicz".


Generuj

Dzięki temu przyciskowi, możemy wygenerować dowolną ilość zestawów liczb, składających się z dowolnej ilości liczb ( 01-10 ).

Przykładowo ustalamy wartość "Ilość liczb w każdym zestawie" na 10 i generujemy 10 000 losowych zakładów.

W tym momencie otrzymujemy 10 000 losowych 10-tek liczb, które teraz możemy odpowiednio posortować. Możemy np. sprawdzić, która z tych dziesiątek najwięcej razy padła w ilości 5/10, w której najdłużej oczekujemy na wystąpienie 4/10, czy któraś dałaby nam 8/10, itd.


Dopisz / RESET

Przycisk "RESET", służy do wyczyszczenia wszystkich widocznych zestawów liczb, na których przeprowadzamy analizę.

Z kolei przycisk "Dopisz", służy do dopisania kolejnego zestawu liczb. Po jego naciśnięciu, zaznaczamy odpowiednią ilość liczb, które jako kolejny zestaw, zostają umieszczone na końcu listy zestawów do analizy.


Zapisz zestawy

Przycisk ten służy do zapisania widocznych zestawów liczb do pliku. Możemy np. zdefiniować 20 jakiś zestawów liczb, które następnie zapisujemy do pliku i gdy kiedyś powtórnie będziemy chcieli przeprowadzić na nich analizę, to nie trzeba będzie ich powtórnie wprowadzać, a jedynie skorzystać z opcji "Wczytaj zestawy".


Wczytaj zestawy

Opcja ta służy do wczytania z wskazanego pliku, uprzednio zapisanych zestawów liczb.

Jak już wspomniałem na początku, można tu wczytać m.in. wszystkie zestawy liczb, zapisane uprzednio w analizach nr 06,07,08,16,17, czy 19!

Można również wczytać praktycznie dowolny, odpowiednio przygotowany plik z zestawami liczb. Plik taki musi mieć następującą składnię :

  1. Pierwszy wiersz musi być typowo informacyjny i mieć przykładowo następującą treść :

    / Ilość zakładów : 20 ; Ilość liczb w każdym zakładzie : 08

    Nie przypadkowo na początku pojawił się ukośnik "/"

  2. W kolejnych wierszach muszą się znaleźć wczytywane zestawy liczb. Każdy zbiór liczb w osobnym wierszu!! Liczby mogą być dowolnie oddzielone np. przecinkami, średnikami, spacjami, itp.
  3. Wiersze, które nie zawierają liczb lub po prostu chcemy, aby zostały pominięte przy wczytywaniu, muszą zaczynać się od znaku "/".

Przykładowa treść, poprawnie stworzonego pliku, do wczytania przez analizę nr 20 :

/ Ilość zakładów : 5 ; Ilość liczb w każdym zakładzie : 7
13,17,24,46,67,78,80
/ Tego nie da Ci żadna inna aplikacja :)
23,27,34,46,67,78,80
33,37,44,46,67,78,80
/ Pozdrowienia dla wszystkich :)
43,57,64,46,67,78,80
53,67,68,69,70,73,80

Analiza 11

Klikając na dowolny zbiór liczb, możemy następnie kliknąć na uaktywniony przycisk "Analiza 11", aby od razu zobaczyć więcej szczegółów, odnośnie wybranego zestawu liczb.


STOP

Po naciśnięciu "Oblicz", możesz czasem zaskoczyć się jak długo program liczy. Dla "niecierpliwych" przygotowałem guzik "STOP", który w dowolnym momencie zatrzyma obliczenia.