Analiza nr 22 służy do grupowania ilości wystąpień liczb, co daną ilość losowań !!


Czym jest grupowanie losowań ? Górna część okna programu.

Górna część okna programu, jest trochę analogiczna jak "Analiza nr 05", z tym, że tutaj każdy wiersz to nie jedno losowanie, tylko dana liczba losowań, ustalona poprzez pole "Grupuj co ... losowań".

Ustalając zakres losowań na przykładowo "2001-2500 co 1" i ustalając odpowiednio na "Grupuj co 50 losowań", otrzymamy po naciśnięciu na "Oblicz" następujący rozkład :

Każda kolumna odpowiada oczywiście kolejnej liczbie i tak przykładowo dla powyższego przykładu, w kolumnie odpowiadającej liczbie 20, widzimy następujące wartości : 10,10,13,09,10,13,12,12,14,10.
Oznacza to, że liczba 20 padła 10 razy w okresie losowań 2001-2050, 10 razy w okresie 2051-2100, 13 razy w okresie 2101-2150, itd.

Gdybyśmy ustalili na "Grupuj co 1 losowań", to oczywiście otrzymalibyśmy wynik analizy, identyczny z wynikiem "Analizy nr 05", z tą różnicą, że tam, gdzie w "Analizie nr 05" pojawiają się w polach odpowiednie liczby, u nas zobaczymy "01" :)


Zaawansowana część analizy - szukanie określonych trendów. Przykład praktyczny.

Ustalmy ponownie zakres losowań na "2001-2500 co 1"

Ustalmy grupowanie na "Grupuj co 5 losowań"

Wybierzmy liczbę nr 10, na której przeprowadzimy analizę

Głębokość. Za jej pomocą ustalamy jak długi ciąg będziemy szukać. Np. szukając ciągu 01,01,01, będziemy potrzebować głębokość równą 3, zaś ciągu 01,01,01,01, już 4, itd. Max głębokość może wynieść 10. W naszym przypadku ustalmy głębokość na 5 i szukajmy ciągu 01,02,02,03,03!

Dopuszczalny błąd. Wartość ta określa, na jaką odchyłkę może pozwolić sobie program, przy wyszukiwaniu danego trendu. Podam prosty przykład błędu :

W naszym przypadku ustalmy dopuszczalny błąd na 2 !!

Naciskamy na "Oblicz"

W dwóch tabelkach w prawym dolnym rogu widzimy ładne podsumowanie. Program znalazł w 2-ch miejscach szukany przez nas ciąg, z błędem nie większym niż 2. Przyjrzyjmy się bliżej pierwszemu z nich : "Nr losowań: 2336-2360 ; Błąd: 2 ; Kolejna: 1". Popatrzmy jaki ciąg widnieje w górnej tabelce, w losowania 2336-2360, dla liczby 10. Widzimy : "01,02,01,02,03", szukaliśmy zaś "01,02,02,03,03", błąd więc rzeczywiście wynosi tylko 2. "Kolejna" jest wartością następną po znalezionych ciągu. Czyli w naszym przypadku jest "01,02,01,02,03" i później widzimy 01. Wszystko się zgadza.
Tabelka po prawej stronie, analizuje z kolei wartości pojawiające się w kolumnie "Kolejna" tabelki po lewej stronie. W naszym przypadku na 2 znalezione ciągi, 2 razy wartość "Kolejna" wynosiła : 1. Wszystko się zgadza.


Ostatni

Obok pól opisujących jaki trend będziemy szukać, widzimy też niewielki przycisk "Ostatni".

Przycisk ten służy do automatycznego wypełnienia pól opisujących poszukiwany trend, wartościami, które obecnie ( w zależności od ustalonego zakresu losowań ) opisują wybraną liczbę.