Analiza nr 23 pokaże Ci, z jakimi przerwami wchodzą liczby w poszczególnych losowaniach oraz związane z tym ciekawe statystyki.


Główna tabela analizy. Przykład praktyczny.

Ustalamy zakres losowań na "2000 - 2500 co 1" i naciskamy na "Oblicz".

Widzimy, że poszczególne wiersze tabeli, zapełniły się odpowiednimi wartościami. Każdy wiersz odpowiada pojedynczemu numerowi losowania.

Przewińmy zawartość tabeli do samego dołu i spójrzmy na losowanie nr 2500, na przykładzie którego, wyjaśnię co i jak. Przy tej okazji zauważ, że zaznaczając dany wiersz tabeli, zostaje on podświetlony, a tuż ponad tabelą, widać 20 liczb wylosowanych, w losowaniu mu odpowiadającym.

Dla losowania nr 2500 widzimy następujący ciąg wartości : 08,05,01,08,06,00,00,06,07,00,00,01,00,10,00,03,01,00,03,08

Jak się można domyśleć, każda z tych wartości, odpowiada za jedną wylosowaną liczbę, a konkretniej, opisuje ile losowań oczekiwała dana liczba, na swoje wypadnięcie.

Losowanie 2500 wyglądało następująco : 02,04,08,12,14,17,21,23,25,27,34,40,44,48,51,52,53,59,65,71
Mamy więc następującą informację :

W ostatniej kolumnie tabeli, widzimy jeszcze pole "Suma". Dla losowania nr 2500, wynosi ono "067". Jak się można domyśleć, chodzi tutaj o sumę : 08+05+01+08+06+00+00+06+07+00+00+01+00+10+00+03+01+00+03+08 :)


Dolna część analizy. Bardzo przydatna statystyka !

Zostańmy przy analizie, którą wykonaliśmy powyżej. Mamy więc zakres losowań "2000-2500 co 1" i nacisnęliśmy na "Oblicz" :)

W dolnej części analizy, widzimy opcję "Wybierz liczbę". Z rozwijanego menu wybieramy przykładowo liczbę 10.

W tym przypadku otrzymaliśmy następującą informację :

Oznacza to, że liczba 10, w zakresie losowań 2000 - 2500 :

Łączna ilość wystąpień w tym okresie wynosi 126, o czym informuje kolumna "Suma".

W trzecim wierszu widzimy z kolei, informację procentową. Liczba 10 padła 33 razy z przerwą równą "0", wszystkich jej wystąpień było 126, więc przerwa "0" stanowi 33/126 = 26,2% wszystkich wystąpień, itd.

Na samym dole analizy, mamy jeszcze informację, jaka jest obecna przerwa, na wystąpienie liczby. Dla naszej liczby 10 widzimy, że bieżąca przerwa wynosi 03. Bierze się to stąd, że ostatni raz liczba 10, padła w losowaniu nr 2497 ( 2500 - 2497 = 3 ).

Pozostaje dodać, że w menu rozwijanym pt. "Wybierz liczbę", możemy wybrać opcję "Łącznie". W takim przypadku, otrzymamy sumę statystyk, dla wszystkich 80 liczb :

Powyższą statystykę, należy rozumieć następująco :

Zauważmy, że suma w tym przypadku jest równa 10020. Wynika to z faktu, że w naszym zakresie losowań, mamy do czynienia z 501 losowaniami. W każdym losowaniu padało 20 liczb, więc 20 * 501 = 10020