Analiza nr 25 służy do obliczenia kosztów gry dowolnymi zestawami liczb !!


Obliczanie kosztów gry w tej analizie to czysta przyjemność :)

Zestawy liczb, które będziemy analizować, możemy podać na 3 sposoby :

Przycisk "RESET", służy do wyczyszczenia wszystkich zestawów liczb.


Format wczytywanych zestawów liczb. Jak wczytać zestawy z dowolnego pliku ?

Często zachodzi potrzeba, sprawdzenia kosztów gry zestawów liczb, które mamy zapisane gdzieś w pliku.
W analizie mamy opcję "Wczytaj zestawy", lecz wskazany plik musi zostać wcześniej odpowiednio przygotowany. Tak więc plik taki musi mieć następującą składnię :

 1. Pierwszy wiersz musi być typowo informacyjny i mieć przykładowo następującą treść :

  / Ilość zakładów : 20 ; Ilość liczb w każdym zakładzie :?

  Nie przypadkowo na początku pojawił się ukośnik "/". Znak "?" musi pojawić się, jeśli zakłady składają się z różnej ilości liczb. Jeśli jednak wiemy, że wszystkie zakłady składają się przykładowo z 5 liczb, to spokojnie możemy tu napisać : "Ilość liczb w każdym zakładzie : 05" !!

 2. W kolejnych wierszach muszą się znaleźć wczytywane zestawy liczb. Każdy zbiór liczb w osobnym wierszu!! Liczby mogą być dowolnie oddzielone np. przecinkami, średnikami, spacjami, itp.

 3. Wiersze, które nie zawierają liczb lub po prostu chcemy, aby zostały pominięte przy wczytywaniu, muszą zaczynać się od znaku "/".

Przykładowa treść, poprawnie stworzonego pliku, do wczytania przez analizę nr 25 :

/ Ilość zakładów : 5 ; Ilość liczb w każdym zakładzie :?
13,24,67,78
/ Tego nie da Ci żadna inna aplikacja :)
23,27,34,46,67,78,80
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
/ Pozdrowienia dla wszystkich maniaków Multi Lotka :)
14,15
53 ; 67 ; 68 ; 69


Główna część analizy. Policzmy coś :) Przykład praktyczny.

Korzystając z opcji "Dopisz", podajemy następujące zestawy liczb :

 1. 01,02
 2. 03,04,05
 3. 06,07,08,09,10
 4. 02,12,22,32,42,52,62,72

Ustalamy zakres losowań na "2495-2500 co 1".

Naciskamy na "Oblicz" i tym samym otrzymujemy wynik działania analizy.

Kolejne kolumny tabelki, reprezentują poszczególne losowania, kolejne wiersze zaś, poszczególne zestawy liczb. Przykładowo w kolumnie reprezentującej losowanie nr 2498, widzimy kolejno wartości : 1,1,4,2. Oznacza to, że :

Zauważmy, że klikając na dane pole, widzimy nad tabelką 20 liczb, wylosowanych w zaznaczonym losowaniu i dodatkowo żółtym kolorem, są zaznaczone liczby, które zostały trafione z zaznaczonego zakładu.

Ostatnie 3 kolumny tabelki, to :

 1. Koszt gry - Łączny koszt gry danym zakładem. W naszym przykładzie braliśmy pod uwagę 6 losowań (2495-2500), czyli koszt gry dla każdego zakładu wyniesie 6*1,25 zł = 7,50 zł
 2. Wygrana - Ile złotych zarobił na siebie dany zakład, w zadanym okresie losowań
 3. Bilans - Jest to różnica : Wygrana - Koszt gry. Przykładowo jeśli wygrana wyniesie : 50, zaś koszt gry : 10, to bilans wyniesie : 50 - 10 = 40

W ostatnim wierszu, w ostatniej kolumnie, mamy dodatkowo podane w niebieskim polu, końcowe, łączne podsumowanie kosztów gry.


Graliśmy danym zakładem ze stawką 5x. Jak to wprowadzić do analizy ?

Problem jest, ale bardzo łatwo można go ominąć. Jeśli więc grałeś jednym z zakładów z inną stawką niż 1x np. 5x, to w takim przypadku musisz ten zakład wprowadzić 5-krotnie, itd.


Zapisz zestawy

Przycisk ten służy do zapisania widocznych zestawów liczb do pliku. Możemy np. zdefiniować 20 jakiś zestawów liczb, które następnie zapisujemy do pliku i gdy kiedyś powtórnie będziemy chcieli przeprowadzić na nich analizę, to nie trzeba będzie ich powtórnie wprowadzać, a jedynie skorzystać z opcji "Wczytaj zestawy".


Analiza 11

Klikając na dowolny zbiór liczb, możemy następnie kliknąć na uaktywniony przycisk "Analiza 11", aby od razu zobaczyć więcej szczegółów, odnośnie wybranego zestawu liczb.


STOP

Po naciśnięciu "Oblicz", możesz czasem zaskoczyć się jak długo program liczy. Dla "niecierpliwych" przygotowałem guzik "STOP", który w dowolnym momencie zatrzyma obliczenia.