Analiza nr 02 służy do analizy poszczególnych par liczb.
Jak wpływa na obliczenia ustawienie wartości "Szukaj pomiędzy..." ?

Jeśli ustawimy przykładowo : "Szukaj pomiędzy 1/2 - 2/2", to od tej pory, program będzie zaliczał trafienie, jeśli wystąpi 1 lub 2 liczby z wybranej parki liczb!! Jeśli chcemy uzyskać ilość wystąpień podanej parki liczb, musimy więc podać w tym miejscu : "Szukaj pomiędzy 2/2 - 2/2"
Tym samym logicznym jest, że jeśli podamy : "Szukaj pomiędzy 0/2 - 2/2", to uzyskamy ilość wystąpień, równą ilości losowań, w podanym przez nas zakresie losowań, max przerwę równą 0, itd.
Najogólniej więc, dzięki tej opcji mówimy programikowi tak : "Zaliczaj trafienie, wtedy i tylko wtedy, jeśli padnie od ... do ... liczb, z wybranej parki liczb".


Rozkład

Dzięki rozkładowi, mamy możliwość wyświetlenia za pomocą "X" miejsc (dni), w których nastąpiło wystąpienie odpowiedniej ilości liczb z wybranej parki lub też dzięki opcji "Pokaż wszystkie", widzimy ile liczb z wybranej parki, wystąpiło w poszczególnych dniach wybranego roku.

Rozkład 2

Po kliknięciu w tą opcję, widzimy rozpisane wszystkie XXX losowań, gdzie "XXX" jest oczywiście wartością pola "Ilość wystąpień". Jednocześnie w 2 oknach poniżej, widzimy ilości wystąpień poszczególnych 80 liczb, wśród tych znalezionych losowań.
Wyróżnia się okno lewe i prawe. W lewym wszystkie liczby są wyświetlone po kolei, z kolei w prawym kolejno od najczęściej występujących, do najrzadziej występujących.

Widzimy tutaj też dodatkową opcję "Piramida", której opis znajduje się w "Uwagach ogólnych"