Analiza nr 03 służy do analizy poszczególnych trójek liczb.Sposób jej działania jest analogiczny jak Analizy nr 02.