Analiza nr 17 została stworzona do analizy piątek liczb. Za jej pomocą możesz m.in. znaleźć najczęściej występujące 5-ki liczb !


Sposób jej działania jest analogiczny jak Analizy nr 16.